Vaarallinen polyluokka m

Yrityksessä, jossa ne sisältävät pölyjä, nesteitä, kaasuja tai syttyviä höyryjä, ja siellä ei ole vyöhykkeitä, jotka voivat olla räjähdysvaarallisia, olisi laadittava kattava dokumentti, jota kutsutaan räjähdysvaaralliseksi arvioinniksi.On pidettävä mielessä, että työnantajan tehtävänä on tunnistaa räjähdysvaaralliset alueet.

Lisäksi 37 §: n osalta. 1. Mielenterveys- ja hoitaministerin asetus kiinteistöjen, muiden rakennuskohteiden ja -alueiden (Dz.U.10.109.719 paloturvallisuudesta 7. kesäkuuta 2010 myös tarkoituksiin sekä Ympäröivillä alueilla, joissa niitä tuotetaan, varastoidaan, säilytetään syttyviä materiaaleja tai enemmän, jos voidaan etsiä seoksia, jotka voivat aiheuttaa räjähdyksen, suoritetaan räjähdysriskiarviointi.Tässä arvioinnissa on ehdottomasti ilmoitettava huoneet, jotka ovat räjähdysalttiita. Huoneissa ja ulkotiloissa on ilmoitettava räjähdysalueet. Kehitetään graafista dokumentaatiota, mukaan lukien luokittelu ja tekijät, jotka voivat aiheuttaa räjähdyksen.

Räjähdysvaaran arviointi olisi vahvistettava sovellettavien eurooppalaisten standardien mukaisesti muun muassa:• PN-EN 1127-1: 2011 "Räjähtävät ilmakehät. Räjähdyksen estäminen ja räjähdyksen estäminen.• PN-EN 60079-10-1: 2009 Räjähtävät ilmakehät - Tilan luokittelu - Kaasun räjähtävät ilmakehät.• PN-EN 60079-10-2: 2009 Räjähtävät ilmakehät.Tilan luokittelu. Palavia pölyä sisältävät ilmakehät,• Tekninen standardi ST-IIG-0401: 2010 "Kaasuverkot. Räjähdysalueiden lausunto ja asia.• PN-EN 6079-10-14 "Räjähtävät ilmakehät - Sähkölaitteiden suunnittelu, valinta ja kokoaminen"• PN-EN 60079-20-1 "Räjähtävät ilmakehät - Aineiden ominaisuudet alkoholien ja höyryjen luokituksen osalta - Testausmenetelmät ja taulukkotietoja"• PN-EN 50272-3: 2007 "Toissijaisten akkujen turvaamista ja huoltoa koskevat vaatimukset..