Hplc n kaytto farmaseuttisten aineiden tutkimuksessa

Innovatiivinen teollisuus käyttää kymmeniä tuhansia palavia ja nopeita aineita. Kaasujen ja nesteiden parametrit esimerkkien tehossa tunnistetaan ja dokumentoidaan täydellisesti. Siksi niiden tuotannon tunnistamisessa esiintyvien vaaratekijöiden tunnistaminen on suhteellisen hyvä. Tilanne muuttuu monimutkaisemmaksi, kun irtonaisia ​​materiaaleja siirretään, varastoidaan tai käsitellään. Esimerkkien voimakkuudessa näennäisesti vaarattomia aineita, kuten jauhoja, puuta, sokeria, kaakaota, alumiinia tai pölyä sisältävää asiakirjaa, on suuri räjähdysvaara.

Teollisuuden keskuspölynimurilaitteistoja käytetään laskeutuneen pölyn poistamiseen parkettilattiat, litteät pinnat ja laitteiden ja salien rakentaminen. Siksi se käsittelee työympäristön hygieenisen käyttäytymisen kohtaa ja samalla vain työssäkäyvien ihmisten ja koneiden ja työkalujen suojaa pölyn negatiiviselle vaikutukselle, nykyisessä sekundääriräjähdysriskissä. Yritysten, jotka suorittavat teollisuuslaitoksia, on asennettava asennuksen yhteydessä direktiivissä asetetut standardit.

Tärkeä tehtävä, joka on keskeinen imurointi:- naisten terveyden ja elämän suojeleminen sisätiloissa pölyn tuhoisaa toimintaa vastaan.- organisaatioiden ja varusteiden suojaaminen pölyhäiriöiden aiheuttamalta vaurioilta, \ t- rakentamisen ja naisten, jotka työskentelevät kontrolloimattoman siitepölyn purkauksen vaikutuksia vastaan, suojelu.

Huomio - räjähdysvaaraJos imurointiprosessiin osallistuu syttyviä tai räjähtäviä aineita, kaasuja, pölyä, nestemäisiä höyryjä tai hybridiseoksia, on suuri riski hallitsemattomalle räjähdykselle. Tämä ilmiö johtuu todennäköisesti pölynpoistoyksikön ja koko yksikön tuhoutumisesta. Tilastojen mukaan suodatusyksiköt ja syklonit ovat päteviä laitteisiin, joilla on suuri räjähdysvaara.

Keskuspölynimuri ja räjähtävä turvallisuusKuten edellä todettiin, yksi keskeisen tyhjiölaitteiston tärkeimmistä merkityksistä on vähentää toissijaisen räjähdyksen riskiä poistamalla työalueelta ns. jäännös pölyt. Tämä ratkaisu maksimoi yksikön nopean ja tulipalon turvallisuuden. Toisaalta se minimoi prosessin asennuksen ATEX-direktiivin vaatimusten mukaiset kulut. Siksi on huomattava, että palavien ja räjähtävien pölyjen menestyksessä keskuspölynimurin asennuksen on täytettävä ATEX-direktiivin tiukat vaatimukset.